ODKLADANIE BICYKLOV

NÁVRH A REALIZÁCIA SYSTÉMU ODKLADANIA BICYKLOV

Pre spoločné priestory, ako sú pivnice, kočikárne a garáže, sme vyvinuli inovatívny systém pre bezpečné uloženie bicyklov. Tento systém využíva posuvné a závesné mechanizmy, ktoré umožňujú optimalizovať využitie priestoru a uskladniť čo najviac bicyklov na minimálnej ploche. Vieme zaviesť aj bezpečnostné opatrenia v podobe prístupového systému, čo prispieva k vytvoreniu bezpečného prostredia a zlepšeniu poistných podmienok.

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť pohodlnú manipuláciu s bicyklami, pričom nedochádza k ich poškodeniu, a poskytovať možnosť zabezpečenia integrovaným zámkom. Vie­me dopl­niť aj sys­tém nabí­ja­nia elek­tro­bi­cy­klov do­pl­ne­ný o me­ra­če spot­re­by vrátane sys­té­mu po­žiar­nej och­ra­ny dané­ho priesto­ru.

Návrh na vypracovanie projektu systému odkladania bicyklov vám vypracujeme ZDARMA.

PODROBNEJŠIE ŠPECIFIKÁCIE

Produkt ktorý svojou ergonómiou dokáže umiestniť a zamknúť 40 bicyklov vo vašej kočikárni a to s dokonalým a pohodlným prístupom. Šetrí priestor a hlavne chráni bicykle pred prípadným poškodením.

 

BYTOVÉ DOMY