KONTAJNEROVÉ STOJISKÁ

ZHOTOVENIE KONTAJNEROVÉHO STOJISKA

Kontajnerové stojiská sú neoddeliteľnou súčasťou panelových bytov. Poskytujeme preto maximálnu kvalitu pri výstavbe nových stojísk od základov alebo pri rekonštrukcií. Naše stojiská sú navrhované a realizované s dôrazom na bezpečnosť, použitie kvalitných materiálov vhodných do exteriéru, odolnosť voči vandalizmu a estetiku.

Inováciou pri návrhu kontajnerových stojiskách je profesionálny grafický návrh a možnosť zriadenia individuálnej vizualizácie stojiska.

Na otváranie kontajnerových stojísk je využívaný rovnaký identifikačný čip, ako je používaný pre vstup do bytového domu. Ak majú do stojiska prístup viaceré bytové domy s iným prístupovým systémom, vieme zabezpečiť aj ich kombináciu.

Po vyhotovení kontajnerového stojiska poskytujeme aj zmluvný servis.

GALÉRIA

PODROBNEJŠIE ŠPECIFIKÁCIE

Výber pozemku je kľúčovým faktorom pre výstavbu kontajnerových stojísk. Pozemok musí byť dostupný pre obyvateľov bytového domu a zároveň umožňovať jednoduchý vývoz odpadu. Okrem toho je dôležité overiť prítomnosť inžinierskych sietí pod plánovaným stojiskom. Pri stojiskách na betónovej alebo asfaltovej ploche to nie je problém, pretože vieme dodávať aj plne demontovateľnú konštrukciu.

Pre ohlásenie drobnej stavby sú najvhodnejšie výmery do 25m2, pri väčších stojiskách treba rátať so stavebným povolením kde vám vzniknú ďalšie časove a aj finančné navýšenia.

Náš tím projektantov vám zabezpečí kompletnú inžiniersku činnosť vrátane vizualizácie, povolení a statického posúdenia stavby. Dizajn stojiska vám prispôsobíme na mieru, aby tvoril s okolím celok, ktorý bude praktický a bezpečný po všetkých stránkach.

Naše stojiská sú vyrobené z oceľových stĺpov 80×80, ktoré sa zvárajú na mieste a sú ošetrené polyuretánovou farbou Tikurilla. Jednotlivé ťahokovové výplne sú zvárané do panelov a následne natreté vypaľovanou farbou RAL. Dvere sú široké a posuvné; na ich zamykanie používame kolíkový zámok a solárny prístupový systém. Pre dlhú životnosť využívame trakčné batérie, pričom aktivácia bezdotykového systému je obmedzená len na nevyhnutný čas, aby sa šetril akumulátor v zimných mesiacoch. Pre bezodplatné vynášanie nádob z uzamknutého priestoru dodávame schválené OLO APS, ktoré Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., akceptuje.

BYTOVÉ DOMY