Bezpečnostné Systémy

BEZPEČIE

Kamerové systémy dokážu veľmi účinným spôsobom ochrániť životy, zdravie a majetok. Majú tiež významný preventívny účinok. Spolu s prístupovým systémom tvoria ucelený celok zabezpečenia spoločných častí domu. Na videu vpravo nájdete príklad identifikácie páchatela zaznamenaného kamerovým systémom. Z logov prístupoveho systému dokážeme identifikovať čas a meno na koho bol kľúč vydaný. Z analýzy následne odsledovať, kedy a kde bol použitý, tým pádom máme absolútny prehľad o postupe páchateľa.

INŠTALÁCIA BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV

Inštalácia kamerových systémov

Kamerový systém ( CCTV ) sa radí k štandardu pri ochrane akéhokoľvek priestoru, alebo osôb. Dokážeme na mieru potreby zákazníka zrealizovať kompletnú montáž a zriadiť správu systému či už za použití štandarnej techniky, alebo špecifickej ” meranie teploty ľudí, motion alebo,kamery sledujúce pohyb a iné “. Zabezpečíme obhliadku a vyhodnotíme efektívne rozloženie CCTV. 

Vstupný / dochádzkový systém

Dokážeme zabezpečiť a zrealizovať vstupný, alebo dochádzkový systém, ktorý poskytne dokonalý prehľad o tom, čo sa v objekte deje.

Inštalácia monitoringových centier a PCO

Pre bezpečnostné služby realizujeme montáž a nastavenie systému pre aktívny monitoring. Našou výrobou vieme zabezpečiť špecifické kotvenie monitorov náhľadový centier a určiť správne zapojenie techniky. Vieme určiť a nastaviť topológiu siete LAN/WAN aby bola efektívna a bezpečná.

Servis a pravideľné kontroly systémov

Vykonávame pravidelné kontroly kamerových a iných systémov podľa požiadavky zákazníka. Jedná sa o kontrolu z hľadiska softwareového tak, aj hardwarového. Pri kontrole prebieha analýza zmien priestora a následne poskytnutie možnosti úpravy, aby objekt bol neustále zabezpečený a chránený. 

Naši partneri