0 %

Ekologická recyklácia kuchynského oleja

Separovanie v domácnostiach je priamo úmerné  vytvoreným podmienkam pre jeho odovzdanie v najbližšom možnom mieste od domácnosti. Obyvatelia podľa prieskumov majú záujem triediť odpad, no je potrebné vytvoriť zázemie. Riešením je otvorenie zberných dvorov, kde je možné odovzdať úplne každý druh odpadu. Problémom je však ich dostupnosť. Oleobox prináša možnosť recyklácie hneď pri domoch, v blízkosti kontajnerových stojísk, alebo byť ich súčasťou.